– Vi må ta i bruk nye muligheter fra havet

Skal vi utnytte ressursene i havet enda bedre, må vi også høste og dyrke arter lenger ned i næringskjeden.

LAVERE NIVÅ: Vi må høste og dyrke organismer fra lavere trinn i næringskjeden. Det kan være krill, raudåte eller andre organismer fra lavere nivå. Bildet viser tråling etter raudåte.
LAVERE NIVÅ: Vi må høste og dyrke organismer fra lavere trinn i næringskjeden. Det kan være krill, raudåte eller andre organismer fra lavere nivå. Bildet viser tråling etter raudåte.Illustrasjonsfoto: Calanus, Snorre Angell
Publisert 15. January 2021, kl. 11.13Oppdatert 19. January 2021, kl. 13.56