Økt innsats mot marin forsøpling er helt nødvendig

Jeg antar alle, inkludert Ilone Giske, mener at marin forsøpling er et miljøproblem som er viktig å løse.

GODT SAMARBEID: Fiskerinæringen samarbeid godt med andre i arbeidet med å ha renest mulig hav. På bildet rydder Kystvakten søppel på Kiepertøya sør i Hinlopen på Svalbad.
GODT SAMARBEID: Fiskerinæringen samarbeid godt med andre i arbeidet med å ha renest mulig hav. På bildet rydder Kystvakten søppel på Kiepertøya sør i Hinlopen på Svalbad.Foto: Kystvakten
Publisert 8. October 2020, kl. 08.10Oppdatert 8. October 2020, kl. 08.10