Møre Fjordfangst AS

I Kristiansund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive fiske og fangst. Aksjekapitalen er på 31.000 kroner. Styrets leder er Helge Rød. Andreas Rød er styremedlem.

Sjøvik Aqua Rederi AS

I Midsund er det registrert et nytt aksjeselskap med en million kroner i aksjekapital. Selskapet skal eie og utleie av servicefartøy, og annen virksomhet som naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Olav Sjøvik er styrets leder. Styremedlemmer er Gunhild Sjøvik og Daniel Sjøvik.

Mefjord AS

I Leknes i Vestvågøy er det startet et nytt fiskebåtrederi med 100.000 kroner i aksjekapital. Selskapets daglige leder og styrets leder er Inge Martin Hansen. Selskapet skal drive fiskebåt.