Fra Fjellstua på Aksla kan man se 95 prosent av norsk klippfiskproduksjon. Dette er en av Bjarne Haagensen sine presise kommentarer.

Klippfiskproduksjon er synonymt med Ålesundsregionen. Begge deler var Bjarne Haagensens rike.

Industribyggeren og fiskekjøperen Bjarne Haagensen har satt solide spor etter seg, ikke bare i klippfisknæringen, men i hele norsk sjømatnæring. Han har stått sentralt i å videreføre og utvikle klippfiskproduksjon, som den viktigste anvendelsen av torskefisk. Fra basen i Ålesund og gjennom produksjonsanlegg langs store deler av kysten, har Bjarne Haagensen utviklet Jangaard Export til en sentral nasjonal og internasjonal aktør innen salg og produksjon av klippfisk.

Gjennom hele sitt forretningsliv hadde Bjarne Haagensen øye for at det var nødvendig å kombinere den private næringslivsånden med arbeidet for gode rammebetingelser. Han så også nødvendigheten av at næringen arbeidet samlet. Gjennom hele 1970, 1980 og 1990-tallet var Bjarne Haagensen aktiv i flere av næringens organisasjoner. Først og fremst i Unidos AL, klippfisknæringens salgs- og bransjeorganisasjon. Her var Bjarne Haagensen formann i to perioder fra 1971 til 1980 og 1981 til 1987.

Han var styremedlem i Unidos i 26 år. Etter etableringen av den samlede bransjeorganisasjonen Fiskerinæringens Landsforening (FNL) i 1991, var det også naturlig for organisasjonsmannen Haagensen å engasjere seg. Her satt han i styret i perioden 1994 til 1998. Både Unidos AL og FNL var forløpere til det som i dag er Sjømat Norge. Da Eksportutvalget for fisk ble opprettet i 1991, som det første felles markedsføringsorganet for næringen, var Bjarne Haagensen engasjert.

Han var både nestleder i styret og leder for utvalgets markedsgruppe for konvensjonelle produkt. Et kjennetegn ved Bjarne Haagensen i dette arbeidet var hans drivende kraft og hans evne til å få næringen til å stå samlet. Bjarne Haagensen var kunnskapsrik, med et verdensomspennende blikk og en praktisk innsikt i detaljer.

Et sunt og godt næringsliv krever gode omgivelser. Bjarne Haagensen har gjort et enestående arbeid for å løfte Ålesund, som handelssenter med et vidt spekter av aktiviteter, både innenfor idrett og kultur. Dette har bidratt stort til å gjøre Ålesundsregionen til et attraktivt bo- og arbeidsmarked.

Det må med rette sies at forretningsmannen Bjarne Haagensen har lagt ned en enorm innsats for fellesskapet, både for sjømatnæringen og Ålesundsregionen. Vi er glade og takknemlige for at dette er en arv han også har videreført til sine sønner.

Vi har dyp respekt for det arbeidet Bjarne Haagensen har lagt ned for utviklingen av den moderne sjømatnasjonen Norge. I stor takknemlighet, lyser vi fred over Bjarne Haagensens minne.

Sjømat Norge, Paul Birger Torgnes, styreleder, Inger-Marie Sperre, nestleder, Geir Ove Ystmark, adm.dir.