Det mener reineier og leder av reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi. Fiettar blir berørt av