Det mener reineier og leder av reinbeitedistrikt 22 Fiettar, Nils Mikkelsen Utsi. Fiettar blir berørt av en fremtidig gruvedrift i Repparfjord i Hammerfest kommune.

– Fosen-saken får i høyeste grad betydning for vår sak. Sakene passer sammen som hånd i hanske, sier han til Fiskeribladet.

Flere arealinngrep

Utsi sier at det er de samlede inngrep i reinbeiteområdene som er viktig i begge saker.

I Fiettar reinbeitedistrikt har det vært flere arealinngrep som omfatter hytteutbygging, uttak av grus og en 420 kilovolt kraftlinje, ifølge Utsi.