Norsk rødliste for arter
  • Norsk rødliste for arter vurderer hvilke arter som står i fare for å dø ut i Norge.
  • Den nye rødlisten lanseres i november, men de midlertidige vurderingene var åpnet for innsyn i perioden 25. mars til 2. mai
  • I den foreløpige vurderingen får villaksen statusen «nær truet». Det er hakket under «livskraftig».
  • Villaksen ble vurdert som livskraftig i 2010 og 2015.
  • Det kom inn syv innspill om villaksen.
  • Den nye rødlista presenteres i Oslo 24. november.
Kilde: Artsdatabanken/Store norske leksikon

I dag, onsdag, blir Norsk rødliste for arter oppdatert, og i følge NRK Trøndelag er en av de nye artene på lista villaks.

Seniorrådgiver i Artsdatabanken i Trondheim, Snorre Henriksen, bekrefter overfor kanalen at villaksen står på lista.

– Hovedårsaken til at arter havner på rødlista er at vi ser en tilbakegang, sier Henriksen til NRK Trøndelag.

Rødlista utarbeides av Artsdatabanken i Trondheim, og en rekke eksperter fra et stort antall institusjoner har bidratt i arbeidet. Saken har flere ganger vært omtalt hos IntraFish.

Tirsdag denne uken publiserte Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) årets statusrapport for villaks i Norge. Den viser at rømt oppdrettslaks og lakselus fortsatt er de største truslene for villaksen.

Tidlig på 1980-tallet kom mer enn én million laks tilbake fra havet hvert år. Nå er dette tallet halvert.

Det er i Midt-Norge og Vest-Norge er bestandene mest redusert.

- Negative effekter av lakseoppdrett er viktig årsak. I de siste tre årene har det vært særlig høyt smittepress av lakselus i de delene av Vestlandet som har mest lakseoppdrett. Dette har gjort at tilstanden i mange bestander i Sognefjorden og Sunnmørsfjordene har blitt svært dårlig, skriver forskerne i rapporten IntraFish omtalte tirsdag.