I sommer settes det opp en fiskesperre ved Tana bru i Tanaelva for å få bukt med den invaderende arten pukkellaks. Sperren setter Veterinærinstituttet opp på oppdrag fra Miljødirektoratet

Den skal etter planen være operativ fra slutten av juni til august.

Pukkellaks
  • Tilhører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.
  • Begynte å spre seg til nordnorske elver på 60-tallet etter utsetting på Kolahalvøya i Russland.
  • Fanges i dag i hele Norge, men det er mest av den i Troms og Finnmark.