Sametinget frykter at den fremmede arten pukkellaks skal kunne fortrenge de opprinnelige bestandene og forrykke balansen i elveøkosystemene. Færre atlanterhavslaks vil medføre mindre rom for tradisjonell kulturutøvelse, både langs kysten og langs elvene, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.

– Kritikkverdig

– Det viktigste nå er å samle de ulike miljøene som kan bidra i kampen mot pukkellaks, og i fellesskap lage en plan raskt. Sjøsamiske miljøer er en ressurs i et slikt arbeid, sier hun.

Hun viser til at lokalbefolkningen, fiskerne i elv og sjø og Sametinget må få ta del i utformingen av en ny strategi.

– Det er kritikkverdig at ikke alle miljøer er hørt. Vi må raskt og i fellesskap utforme en plan, og sjøsamiske miljøer er en stor ressurs i dette arbeider, sier Muotka.