Haga og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fornybar Norge har ankret opp med «Fornybarbåten» i Pollen i Arendal under Arendalsuka og deltok blant annet i en debatt der temaet var «Kampen om arealene, mellom energi og natur: Hvilken kunnskap teller».

På spørsmål fra Fiskeribladet hvorfor fiskerinæringen uteblir fra de nasjonale debattene om blant annet vindkraft til havs, er hun ikke enig i at fiskeri har vært lite til stede i den offentlige debatten.

– Tvert imot. Jeg synes vi har god kontakt med fiskeriorganisasjoner, sier Haga.