I en pressemelding fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark fredag morgen kommer det frem at Mattilsynet ikke kan friskmelde vassdragene i Skibotn for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i år.

– Nå skal vi gjøre vårt for at alt skal være klart i 2022, opplyser Mattilsynet om utsettelsen.

– Det betyr at markeringen av vassdragene som frie for Gyrodactylus salaris 18. november blir avlyst, og det beklager vi, skriver statsforvalteren.

Vassdragene i regionen har vært infisert i over 40 år, men statsforvalteren har koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i etterkant av rotenonbehandling i 2015 og 2016. Rotenon utrydder lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved at all vertsfisk fjernes.

– Vi vil understreke at det ikke er påvist smitte av gyro i vassdragene i reetableringsperioden, skriver statsforvalteren.

Vassdragene i Skibotn-regionen
  • Har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i over 40 år.
  • Etter rotenonbehandling i 2015 og 2016 har Statsforvalteren i Troms og Finnmark koordinert et reetableringsprosjekt for fiskebestandene i regionen.
  • Det er ikke påvist smitte i reetableringsperioden.
  • Utsettelsen av friskmeldingen skjer på bakgrunn av krav rundt smoltalder i regionen.
Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark