– Man venner seg til det visuelle, så det skal gå helt greit. Det viktigste er at vindmøller ikke ødelegger økosystemer enten det er på land eller på havet. Vi må heller ikke ødelegge for fiskerinæringen, sier den eneste ordføreren til partiet Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Jensen kjøper dermed ikke ideen om «ut av syne, ut av sinn» når det gjelder vindmøller. Denne tanken har spesielt blitt brukt av noen av dem som vil at vindmølleparkene hører hjemme langt ute på havet hvor vi slipper å se dem

– Hvis det største problemet er at du ser vindmøllene, da er det egentlig ikke noe problem, sier Jensen.