Årets våroppblomstring i Skagerrak kom helt på tampen av det forskerne vurderer som normalspekteret. Det skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Annerledes

– Årets vår i sjøen har vært noe annerledes enn tidligere år. For det første kom den sent, helt i enden av normalperioden. Og sammensetningen i planteplanktonet avviker fra det vi anser som en normal våroppblomstring på Skagerrak, sier forsker Lars-Johan Naustvoll.

Arter som normalt dominerer våroppblomstringen uteble i år, og i stedet fikk vi en oppblomstring av arter som normalt kommer i etterkant av en våroppblomstring.

Vet ikke årsaken

Nautsvoll sier han ikke vet årsaken til denne litt spesielle våren.

– Vi har hatt en del Dinofysis, en art som gir toksinakkumulering i skjell. Den har kommet litt tidligere i år enn de vi normalt ser, sier Naustvoll.

De siste årene har det vært tidlige oppblomstringer langs Skagerrakkysten. Planteplankton, havets gress, er mikroskopiske encellede alger som danner grunnlaget for alt annet liv i havet.

Planteplankton er mat for dyreplankton som krill og hoppekreps, som igjen er mat for fisk og sjøpattedyr.