Årets våroppblomstring i Skagerrak kom helt på tampen av det forskerne vurderer som normalspekteret. Det skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Annerledes

– Årets vår i sjøen har vært noe annerledes enn tidligere år. For det første kom den sent, helt i enden av normalperioden. Og sammensetningen i planteplanktonet avviker fra det vi anser som en normal våroppblomstring på Skagerrak, sier forsker Lars-Johan Naustvoll.

Arter som normalt dominerer våroppblomstringen uteble i år, og i stedet fikk vi en oppblomstring av arter som normalt kommer i etterkant av en våroppblomstring.