I et innlegg på Fiskarlagets nettside går det frem at NVE har fått i oppdrag fra regjeringen å kartlegge flere områder for vindkraft utenfor norskekysten.

Fiskarlagets leder legger umiddelbart til at i denne sammenhengen er det både positivt og viktig at regjeringen også har slått fast at vindkraftverk til havs ikke skal bygges ut i viktige fiske- eller gyteområder.

Anerkjenner behovet for vindkraft

I mai i år la regjeringen fram en «Kraftfull satsing på havvind», der målet var å tildele områder for utbygging av 30 GW vindkraft til havs.