I sin nye havvindsatsing som ble presentert i mai i år, vil regjeringen legge til rette for at det innen 2040 skal tildeles områder for å kunne produseres 30.000 megawatt strøm fra havvind i norsk økonomisk sone. Regjeringen mener at det er behov for 1500 havvindmøller for å nå dette målet. Det igjen vil beslaglegge én prosent av det totale norske sjøarealet.

Vil kreve mer areal

Strand Aasnes mener at det faktiske beslaglagte sjøarealet sannsynligvis blir større.

– Beregningene til regjeringen er gjort ut fra det en mener effektiviteten på havvindmøllene kommer til å bli i framtiden.