Før helgen ble det klart at sertifiseringsselskapet DNV vil komme med en anbefaling om videre tiltak knyttet til bifangst på uer.

Det var nemlig en innsigelse om uer fra miljøorganisasjonen WWF som gjorde at miljøsertifikatet på den kystnære torsken ble forlenget tidligere i år.

På grunn av den uløste kysttorsk-problematikken skulle det kystnære torskefisket miste sitt bærekraftstempel 26. april.

– Partene har ført en konstruktiv dialog over flere uker nå og det er avklart at sertifiseringsselskapet DNV vil komme med en anbefaling om videre tiltak knyttet til bifangst på uer, sier Tor Bjørklund Larsen i en pressemelding fra Fiskarlaget, salgslagene og Sjømatrådet.

Mister miljøstempel

Avklaringene innebærer at det utstedes et sertifikat som omfatter torsk utenfor 12 nautiske mil. Det vil si at torsken som fiskes innenfor, vil miste sertifikatet. Dette vil trolig skje etter juli måned, opplyser Fiskarlaget.

Den internasjonale sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) er det største miljømerkingsprogrammet for villfanget fisk i verden. Merket garanterer at et sjømatprodukt kommer fra bærekraftig fiske.

Tiltak for mindre uerbifangst

Saken skal nå følges opp med en handlingsplan.

– Planen forankres i pågående arbeid med uer i både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, sier Larsen i meldingen.

De nå se på hvordan bifangsten kan reduseres ytterligere.