Torsk, sild og raudåte i Nordsjøen blant artene som blir mest negativt rammet av klimaendringer

I en ny rapport har forskere sett på hvordan 13 nøkkelbestander vil utvikle seg i tre ulike klimascenarioer.

Fiskeartene som blir «klimavinnere», vil være de som kan utvide leveområdet sitt når det blir høyere temperatur.
Fiskeartene som blir «klimavinnere», vil være de som kan utvide leveområdet sitt når det blir høyere temperatur.Foto: Knut Korsbrekke/Havforskningsinstituttet (illustrasjonsfoto)
Publisert 1. December 2022, kl. 13.11Oppdatert 5. December 2022, kl. 08.35