Norges jeger- og fiskerforbund mener det er en dårlig ide å bygge ut vernede vassdrag for å øke kraftproduksjonen i Norge, skriver NRK Nordland. Blant annet vil stortingsrepresentant fra Høyre Bård Ludvig Thorheim se på enkelte av de vernede vassdragene for å klare å ha et kraftoverskudd.

Han mener Vefsna-vassdraget, til tross for sin status som en av Norges viktigste lakseelver, er et god eksempel.

Ordføreren i Verdal, På Sverre Fikse (Sp) har på sin side sagt til NRK Trøndelag at han vil bygge ut Verdalsvassdraget.