Regjeringen har åpnet for leting og utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Forrige uke var det bred høring i Stortinget om saken.

Det ble pekt på at verden er avhengig av mineraler og metaller som blant annet befinner seg på havbunnen, i det grønne skiftet.

Storebrands naturstrategi

Storebrand vil ikke lenger investere i selskaper som:

  • Deponerer gruveavfall i sjø. På grunnlag av dette har tre selskaper blitt ekskludert.
  • Vil satse på utvinning av mineraler på havbunnen.
  • Vil vurdere å ekskludere selskaper som borer i sårbare og verdifulle områder, blant annet Arktis.
  • Selskaper