Det er dermed en stor forskjell på hvordan Solberg-regjeringen så på miljøutfordringene med framtidig gruvedrift og hva Støre-regjeringen tenker om dette.

Småpartienes ære

Leder i Natur og ungdom, Therese Hugstmyr Woie, fremhever at regjeringsplattformer preges av hvorvidt småpartier med miljøprofil er med eller ikke. Hun sier at punktet om sjødeponi i Hurdal-plattformen ville ha sett annerledes ut med SV som regjeringspartner.

Det ville også Granavolden-plattformen gjort hvis ikke Venstre og KrF hadde vært med i Solberg-regjeringen, mener hun.