Det er dermed en stor forskjell på hvordan Solberg-regjeringen så på