En ny rapport viser at bleka i Byglandsfjorden i Setesdal reetablerer seg i naturen etter 50 år med tiltak. Det melder forskningsinstituttet Norce, som har skrevet rapporten sammen med forskere fra Niva og Nina, i et samarbeid med Bygland kommune, Syrtveit Fiskeanlegg og lokale rusefiskere.

Unik

Forskerne peker på at Bleke er en unik laks i norsk og internasjonal sammenheng. Den gjennomfører hele livssyklusen sin i ferskvann, og er sammen med namsblanken Norges eneste gjenlevende relikte laksestamme.

Med sin vekt på cirka 200 gram ga bleka grunnlag for omfattende fiske fram til bestandssammenbruddet på slutten av 1960-tallet. De kombinerte effektene av forsuring og vassdragsregulering gjorde at bestanden nær ble fullstendig utryddet, viser forskerne til.

De neste årene vil vise om en når målet om en selvreproduserende, og på noe lengre sikt, en høstbar blekebestand i Byglandsfjorden. Den nye rapporten peker på en rekke tiltak for å nå disse målene, blant annet ved at bleka skal ta i bruk større deler av sitt tidligere utbredelsesområde.

Gyter flere steder

I de 50 årene som har gått siden sammenbruddet har miljøforvaltningen sammen med regulanten Otteraaens Brugseierforening, og Bygland kommune, iverksatt en rekke tiltak for å sikre bestanden.

Tiltakene har sammen med avtagende forsuring gitt en positiv utvikling, blant annet ved at bleka nå gyter på flere tidligere kjente gyteplasser.

– Om betingelsene nå er til stede for å opprettholde en naturlig blekebestand uten fiskeutsettinger er det svært positivt, men for å være på den sikre siden vil vi bidra til en tett oppfølging av bestandsutviklingen de kommende årene, sier daglig leder Grunde Johnsen i Otteraaens Brugseierforening, i en uttalelse.