Det forteller forsker Tone Falkenhaug i en melding på Havforskningsinstituttets nettsider.

Observasjonene på nettsiden dugnadforhavet.no, har vært mange i somer. Her melder folkeforskere inn det de ser av kjente og ukjente funn i havet, og får dem validert av en av Havforskningsinstituttets forskere.

– Først så vi at blå brennmanet kom til Oslofjorden, hvorfra den senere ble fraktet nordover med kyststrømmen. Men aldri har vi sett den så langt nord som i år, helt til kysten av Finnmark, sier Falkenhaug.

Blå brennmanet er en sørlig art som har økt langs norskekysten de siste ti årene.

Færre røde

Samtidig som det har blitt flere av de blå, har det vært færre observasjoner av den mer vanlige, røde brennmaneten i år.

Fortsatt mangler forskerne kunnskap om hva som fører til særlig opp- og nedgang, men de vet mye om hvilke faktorer som kan påvirke.

Rød brennmanet. Cyanea capillata. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet

Ikke velkommen

Andre observasjoner som har kommet på sensommeren, er av amerikansk lobemanet. Den har vært i norske farvann siden 2005, men til tross for at den ikke brenner, er den ikke velkommen. Den er klassifisert som høy økologisk risiko.

– Denne vil vi trolig se mer til ved flere varme somre. Den spiser mye dyreplankton, som for eksempel raudåte, og dermed konkurrerer den med fisk om den samme maten, sier Falkenhaug.

I Sverige har høy forekomst av amerikansk lobemanet hatt direkte innvirkning på planktonmengdene.

Amerikansk lobemanet (Mnemiopsis leidyi) er vakre i hopetall, men kommer med en risiko, skriver Havforskningsinstituttet. Foto: Erling Svensen/Havforskningsinstituttet