Det kommer frem i et vedtak fra rådet mandag denne uken. Det er fem foreslåtte referanseområder i tilknytning til Lopphavet på 3045 kvadratkilometer. Vest-Finnmark Rådet foreslår å verne et område på 1500 kvadratkilometer.

Rådet mener dette vil ivareta de foreslåtte referanseområdene på en god måte. En viktig forutsetning for marint vern av Lopphavet er at dette ikke vil sette begrensninger for fiskeri i verneområdene, med unntak av de klart avgrensede områdene for korallrev, står det i vedtaket.

Vest-Finnmark Rådet er en allianse mellom de sju kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. De fire førstnevnte er omfattet av det marine vernet av Lopphavet.

Rådet vil at kommunene skal ha selvråderett over de kystnære havområdene i kommunene. De skriver at de ikke kan akseptere at ansvaret legges hos Statsforvalteren eller styret i Seiland nasjonalpark. Dette er blitt foreslått både i stortingsmeldingen «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige områder for marin natur», som kom i vår.

Vest-Finnmark Rådet ber om et snarlig møte med klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.

Arbeidet med å verne Lopphavet har røtter tilbake til en marin verneplan som ble laget i 2004.