NRK melder at det står dårlig til med sjøørreten langs kysten, men den har det best i Nord-Norge. Det viser en ny rapport fra Vitenskapelig råd for laksforvaltning, viser kanalen til.

Rådet har kartlagt 1251 sjøørretvassdrag, fra grensa mot Sverige og helt til grensen mot Russland. I Troms og Finnmark er 69 prosent av av sjøørretvassdragene i god eller svært god tilstand.