Utfordringer knyttet til en kysttorskbestand under press er årsaken til at Norge i år ikke får fornyet sine MSC-sertifikater for torsk