Sjømat Norge melder på sine nettsider at de sammen med Fiskarlaget har sendt brev til næringsminister Jan Christian Vestre, og bedt departementet om å avklare viktige problemstillinger knyttet til gruvevirksomhet og miljøpåvirkning.

- Ikke på bekostning av miljø

- En samlet sjømatnæring har gjennom mange år gitt klart uttrykk for at omsøkte utslipp av enorme mengder gruveavfall og prosesskjemikalier i norske fjorder ikke må gå på bekostning av fjordmiljø, sjømattrygghet, viktige gyte- og oppvekstområder eller muligheten for høsting og produksjon av sjømat. Dette har vi nå et ønske om konkretiserte avklaringer på, sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag, i en pressemelding.

Generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag Foto: Julie Arntsen

Han viser til at regjeringen Solberg allerede i 2014 ga næringen forsikringer og lovnad om stans i aktivitet i motsatt fall.

«Hvordan forvaltningen og aktuelle gruveselskap skal sikre at dette konkret følges opp er fortsatt uavklart. Det bidrar igjen til svært stor usikkerhet for både sjømatnæringa, for miljøet og for de aktuelle gruveselskapene», skriver næringen i sitt brev.

De to organisasjonene etterlyser særlig avklaring når det gjelder utslippsregimet for gruveplanene i Førdefjorden, samt i Repparfjorden.