Oppdrettsanlegg langs norskekysten antas å generere 29.000 tonn plastavfall årlig, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. Likevel er det lite forskning som viser hvor stort omfang og hva slags marint søppel oppdrettsnæringa etterlater seg på havbunnen.

Forskere skal derfor gå gjennom videoer av havbunn ved oppdrettsanlegg i nord for å registrere søppel.

Forskere kartlegger søppel på havbunnen rundt oppdrettsanlegg. Foto: Katherine Dunlop/Havforskningsinstituttet

Bildegjenkjenning

– Hvis vi finner ut hva slags søppel som havner på havbunnen, er det lettere for oppdrettsnæringen å gjøre tiltak.