I en pressemelding opplyser Samferdselesdepartementet at regjeringen vil videreutvikle arbeidet mot marin forsøpling. Det er derfor besluttet at Senter for oljevern og marint miljø i Svolvær skal bli et nasjonalt senter dedikert til dette arbeidet. Senterets ansvar innen oljevern skal overføres til Kystverket.

Ansatte som blir overført fra Senter for oljevern og marint miljø til Kystverket vil bli lokalisert i Kabelvåg. De vil fortsatt ha arbeidsoppgaver innenfor oljevern.

Kystverket vil videreføre arbeidet med å etablere testsenter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland. Dette vil samle statens arbeid med oljevern under Kystverket, og beredskapen mot akutt forurensing vil styrkes.

- Arbeidet mot marin forsøpling er viktig for regjeringen. Denne omleggingen vil gi Senter for oljevern og marint miljø en mulighet til å videreutvikle arbeidet innen marin forsøpling. Det kan også styrke profileringen av Norges arbeid på dette viktige området, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Klima- og miljødepartementet overtar styringen av senteret fra Samferdselsdepartementet.

Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2022, opplyser departementet.