I september vedtok Olje- og energidepartementet programmet for konsekvensutredningen for mineralutvinning på havbunnen, skriver NRK. Et område som tilsvarer halvannen gang Norges fastlandsareal skal utredes

Samtidig har 70 forskere fra åtte ulike institusjoner laget en rapport. Den foreslår å utvide områdene som i dag regnes som «særlig verdifulle og sårbare» (SVO). SVO-er er ikke vernet, men er områder der det skal vises særlig aktsomhet.

40 prosent av mineralområdet er dekket av hav som forskerne mener er særlig verdifullt og sårbart, skriver NRK. Dette kommer frem i en rapport fra Havforskningsinstituttet.

– Hensynet til miljø og andre brukere er viktig ved eventuell leting og utvinning av mineraler. Konsekvensutredningen vil bidra til samlet og oppdatert kunnskap. Rapporten fra Havforskningsinstituttet bygger ikke på annen kunnskap enn den som vil inngå i åpningsprosessen, sier Ole Berthelsen, kommunikasjonssjef i Olje- og energidepartementet til NRK.

Her kan du høre podkast med nyansatte Maria Pettersvik Arvnes i Norges Fiskarlag. Hun skal blant annet jobbe med SVO-er: