Wenberg Fiskeoppdrett AS gjennomførte nylig sin årlige strandrydding og ryddet flere kilometer med strandlinje i Fauske, opplyser selskapet i en pressemelding. Sammen med de andre selskapene i gjør hvert firma i Salten Aqua gruppen hvert år en innsats i sitt nærområde for å bekjempe marin forsøpling.

– Det er viktig at alle bidrar på dette området, forteller Asbjørn Hagen, Miljøsjef hos Salten Aqua.

Mest fra husholdninger

Blant årets fangst ble det funnet mest landtilført plast fra husholdninger og landbruk. I tillegg ble det også funnet noe tauverk som kunne spores til egen drift, forteller Hagen.

- Selv om vi og andre har gode rutiner internt og god avfallshåndtering, så kan det komme ting på avveie, sier Hagen og tilføyer:

– Når man utfører strandrydding så finner man mye forskjellig. Dessverre ser vi at det er ny-tilført strandsøppel hvert år, og det viser også hvor viktig det er at vi gjør dette. Vi har solide båter og vante båtførere som kan gå inn i fjæra på utilgjengelig plasser, forteller Hagen.