Nylig presenterte Artsdatabanken en oppdatert rødliste over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge. Sist gang dette ble gjort var i 2015 og da ble pigghåen listet som sterkt truet.

Pigghåen, som har skapt frustrasjon for mange fiskere, har i år gått fra sterkt truet til sårbar.

Tiltakene har fungert

Senioringeniør Rupert Wienerroither ved Havforskningsinstituttet jobber blant annet med rødlisten.

– En av hovedgrunnene til at pigghåen går fra sterkt truet til sårbar er at forbudet mot direktefiske fungerer.