Dette er konklusjonen fra fiskeriministerens innspillsmøte med næringen om den nye CO2-avgiften som er på trappene. Ministeren konkluderte selv med det samme