Norge deltar denne uken på FNs havkonferanse i Lisboa, der målet er å bidra til at den kritiske tilstanden i havet bedres. I den forbindelse vil regjeringen utarbeide et forslag til en ny lov, som skal gi hjemmel til å verne viktige deler av havet utenfor 12 nautiske mil. Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

En slik hjemmel har tidligere kun eksistert innenfor 12 nautiske mil.

– Det vi gjør lokalt har betydning for havets tilstand globalt. Alt er mulig å gjøre noe med, men da må innsatsen skje i fellesskap, og innsatsen må økes. Vi er opptatt av å ta ansvar og gå foran i arbeidet for en bærekraftig forvaltning av havet, og kommer derfor med tiltak som skal bidra til dette, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse.

Regjeringen viser til at den nye loven skal fungere godt sammen med eksisterende lovgivning for andre næringer.

– En god balanse

Regjeringen har besluttet å lage samlede næringsplaner for havet som tar for seg prinsipper for den totale arealbruken.

– Norge har mye å bidra med på havforvaltning. Vi har klart å finne en god balanse mellom bruk og vern. Rundt halvparten av havområdene våre er allerede i dag beskyttet gjennom tiltak i fiskeriforvaltningen. Dette arbeidet skal videreutvikles gjennom næringsplanene, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I 2024 skal norske myndigheter oppdatere de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder.

En plastavtale sammen med flere land, er også på trappene. Sammen med Rwanda skal Norge lede gruppens arbeid med å utvikle kunnskap og forslag til hvordan plastavtalen kan bidra til å stanse plastforurensingen.

Regjeringen har videre bedt Kystverket vurdere om de kan bidra med å rydde avfall innen marin forsøpling.

Dette er noen av tiltakene fra regjeringen:

  • Videreføre og oppdatere de helhetlige forvaltningsplanene for havområdene
  • Legge fram næringsplaner for Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.
  • Få på plass ny lov for å verne havområder
  • Vern av Lopphavet