Regjeringen har i dag presentert havrapporten «Blått hav, grønn fremtid». Rapporten peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og de mange utfordringene og mulighetene havøkonomien representerer, melder regjeringen i en pressemelding.

– Historien om Norge er en fortelling om havet. Havet bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser langs hele kysten vår. Denne rapporten viser den imponerende utviklingen vi har sett i havnæringene og det enorme potensialet havet representerer, så lenge vi driver på bærekraftig vis, sier statsminister Erna Solberg i en uttalelse (H).

Bærekraftig havforvaltning

Hun påpeker at regjeringen ønsker å skape økt internasjonal forståelse for sammenhengen mellom havets økonomiske betydning og havets miljøtilstand.

-I 2018 tok jeg derfor initiativ til det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi der foreløpig 14 land forplikter seg til bærekraftig havforvaltning. Dette arbeidet blir også viktig fremover, sier Solberg.

Rapporten kan du lese her.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), peker på at fiskeri- og sjømat har en sentral posisjon i havpolitikken.

- Vi arbeider for tiden med utforming av regjeringens nye havbruksstrategi, og målet vårt er å øke verdiskapingen i havbruksnæringen. Men hvis næringen skal fortsette å vokse, må veksten også være bærekraftig, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Strategien vil ta opp stadig viktigere utfordringer innen blant annet fiskehelse og -velferd, klima og miljø, tilgang til fôr, digitalisering og deling av data samt tilgangen til godt og egnet areal. Hvordan utnytte ressurser i en grønn sirkulær økonomi blir også tema.