Lindesnes avis melder at pukkellaksen har meldt sin ankomst til Sørlandet. Mens tonnevis av arten er tatt på land i Finnmark, er det så langt tatt noen få eksemplarer i Mandalselva, skriver avisa.

Elvene i Finnmark blir prioritert i arbeidet med å bekjempe laksen som egentlig hører til i Stillehavet.

Pukkellaks
  • Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet.
  • I dag fanges pukkellaks i hele Norge, helt fra grensen til Russland i nordøst til svenskegrensa i sørøst.
  • Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting.
  • Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er cirka to kilo, men lengden kan bli opptil 75 centimeter og vekta opptil 6.5 kilo.
  • Yngelen klekker etter om lag 600 døgngrader, og mesteparten vandrer til sjøen umiddelbart etter den har kommet opp av grusen.
  • Den oppholder seg om lag en måned i brakkvann før den vandrer ut i åpent hav.
Kilde: Nina, Havforskningsinstituttet, Store norske leksikon, Statsforvalteren i Troms og Finnmark