Tirsdag skulle torskefisket innenfor 12-mila miste sitt MSC-sertifikat på grunn av de uløste kysttorsk-utfordringene. Fisket utenfor 12 nautiske mil skulle fått fornyet sitt stempel som bærekraftig fiskeri.

Fredag ble det imidlertid kjent at dette nå er satt på vent på ubestemt tid, fordi det er levert en formell innsigelse mot selve sertifiseringsavgjørelsen knyttet til fisket utenfor 12 nautiske mil.

Mens klagen behandles, forlenges de gamle miljøsertifikatene med én uke av gangen. Dette gjelder imidlertid ikke for hyse, hvor det kystnære fisket sto uten MSC-sertifisering fra tirsdag denne uken.