Tirsdag skulle torskefisket innenfor 12-mila miste sitt MSC-sertifikat på grunn av de uløste kysttorsk-utfordringene.