Bladet Vesterålen melder at Primex på Myre starter opp igjen filetproduksjonen etter flere måneder med stillstand.

Styreleder Eirik Sørdahl sier til avisen at det er utfordrende å få tak i råstoff, da kystfanget torsk og hyse har mistet sin MSC-godkjenning. Det gjør at de må produsere av sei eller frossen torsk fanget utenfor 12 nautiske mil når de nå starter opp igjen.