Det går frem av Fiskeridirektoratets talldatabase. Av de påmeldte er 25.889 fritidsfiskere, 935 er heltidsfiskere (blad b), 281 har fiske som biyrke (blad a), mens for 11 av de påmeldte er det ikke oppgitt fiskermanntallsstatus på.

Flest fra Vestland

Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) er klart det største «hummerfylket» med 7285 påmeldte. Rogaland er på annenplass med 5421 påmeldte.

Hummeren er fredet store deler av året, og det er etablert mange frednings- og bevaringsområder for å \opprettholde bærekraftige hummerbestander. Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Klokken 08.00 i dag startet hummersesongen i hele landet. Fra svenskegrensen til og med Vestland kan du fiske til og med 30. november, mens i resten av landet kan du fangste til og med 31. desember.

Regler i hummerfisket

  • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året
  • Hummer som er mindre enn 25 cm må settes ut igjen i sjøen
  • Du kan ikke fange hummer i hummerreservatene
  • Du må melde deg på til hummerfiske hvert år
  • Du kan maks bruke 10 teiner per person og per båt
  • Teinene skal ha minst to fluktåpninger pluss ett rømmingshull
  • Teinene skal røktes minst én gang i uka
  • Vaket må merkes med deltakernummer, navn og adresse
  • Meld fra i Fritidsfiskeappen hvis du mister redskap
  • All fangst må selges gjennom salgslag eller godkjent kjøper