I en pressemelding fredag opplyser selskapet Yara International, at det forhåndsbestiller 15 flytende og landbaserte bunkringsterminaler fra Azane Fuel Solutions for å bygge et Skandinavisk bunkers nettverk. Det betyr at skip i Skandinavia vil kunne fylle utslippsfri grønn ammoniakk som drivstoff, og planen er at det skal være en realitet innen 2024.

Terminalene vil bli designet og konstruert av Azane Fuel Solutions og levert til Yara. Plantenæringsprodusenten Yara, er en av verdens største produsenter av ammoniakk.

Fossilfri skipsfart

Planene er et stort skritt i retning av å gjøre skipsfarten fossilfri.

- Samarbeidet mellom Azane og Yara er en viktig milepæl for å dekarbonisere shipping, der vi utnytter Yaras omfattende produksjon og globale logistikk, sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia, i pressemeldingen.

Ankarstrand viser til at bunkringsterminalene langt på vei vil løse utfordringen med distribusjon av nullutslippsdrivstoff i Norge.

- Yara er glade for å være en del av prosjektet og det er ekstra gøy å kunne være med på å løfte et norsk teknologieventyr i det grønne skiftet, sier han.

15 enheter

Det var i fjor at Azane-aksjonærene, Amon Maritime og Econnect Energy mottok offentlige midler fra Norges Grønn Platform program for å utvikle og bygge den første pilotenheten. De skal ferdigstille pilotterminalen sammen med tilskudd fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Deretter har Yara forhåndsbestilt opptil 15 enheter, tilstrekkelig til å dekke det skandinaviske markedet, i en flerårig kontrakt med Azane Fuel Solutions, vises det til i meldingen.

- Det at Yara har valgt å satse på oss som deres hovedpartner for å etablere et nettverk av bunkringsstasjoner for ammoniakk i Skandinavia, ser vi på som en stor tillitserklæring, sier Morten A. Christophersen, administrerende direktør i Econnect Energy og styremedlem i Azane Fuel Solutions.

Lekter- eller landbaserte

Bunkersterminalene til Yara vil enten være lekterbaserte eller landbaserte. Ifølge Yara har begge terminaldesignene lagringstanker og prosessanlegg som er egnet for sikker lagring, håndtering og overføring av ammoniakk. Bunkersterminalen er designet for effektiv lasting og lossing til/fra skip, og med mulighet for lasting og lossing av lastebiler, opplyses det i pressemeldingen.