Det gjør at Norges klimamål henger i en tynn tråd, skriver NRK. Salget av marine gassoljer og autodiesel, som blant annet brukes i sjøfart og fiske har nemlig vært underrapportert i klimaregnskapet.

Teknisk Ukeblad skrev i april at bare for 2019 manglet 674 millioner liter i regnestykket. Salgstallene har vært underrapportert helt tilbake til 2012.

For 2019 er nå det norske klimagassutslippet beregnet til 51,7 millioner tonn, 2,7 prosent høyere enn tidligere da tallet lå på 50,3 millioner tonn.

– For sakte

– I dag har det gått fra vondt til verre for norsk maritim sektor. Omstillingen går for sakte, og dagens tall viser at utslippsproblemet er betydelig større enn først antatt, sier seniorrådgiver Runa A. Skarbø i Bellona i en pressemelding.

Hun mener feilen var varslet for sju år siden og etterspør en redegjørelse for metodikken for transportsektoren generelt.

– Det er grunn til å stille spørsmål ved hvorfor den har tatt så lang tid å korrigere, og om beregningsmetoden nå er god nok, sier Skarbø i meldingen.

Over 2020-målet

Hun mener regjeringen må komme med mer ambisiøse tiltak og krav til null- og lavutslippsløsninger i maritim sektor.

Stortingets mål var at Norge skulle slippe ut maks 48,6 millioner tonn CO₂-ekvivalenter i 2020. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at fasiten kom på 50 millioner tonn. Det kan riktignok komme endringer i disse tallene frem til siste SSB-oppdatering i november.