– MSC-sertifisering er en privat eiendomsrett og gis til de som påkoster denne sertifiseringen. Vi har nå kjøpt oss inn gjennom den islandske