– MSC-sertifisering er en privat eiendomsrett og gis til de som påkoster denne sertifiseringen. Vi har nå kjøpt oss inn gjennom den islandske sertifiseringen, sier seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen.

Han er hovedansvarlig for norsk fiskerinærings samarbeid om miljøsertifisering. Dette arbeidet pågår i fellesskap med salgslagene og Norges sjømatråd.

– Kostbar sertifisering?

– Prisen vi har forhandlet oss frem til en konfidensiell, men den er ikke spesielt høy, sier Bjørklund Larsen.

Samme lodde – ulik status

Selv om norske og islandske loddesnurpere og trålere har fisket side om side på loddefeltene ved Island, er det bare den islandsk fiskede lodda som har vært sertifisert.