EU setter av milliardsummer frem til 2030 for å nå målene om et friskere verdenshav. Målet er blant annet å få ned klimagassutslipp og forsøpling. En stor del av satsningen vil foregå i Nordsjøen og Arktis.

– Nå skal Norge sikre at store deler av potten havner hos norske bedrifter, offentlig sektor og forskningsmiljøer, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Gjennom Horisont Europa setter EU av nærmere 20 milliarder kroner til ulike prosjekter frem til 2030. Disse fordeles på fem prioriterte samfunnsoppdrag. Sunne hav og vann innen 2030 er et av områdene.

Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har hovedansvaret for å følge opp den norske deltagelsen i programmet.