Norce med ny studie: Negative effekter av lus på villaksen kan være betydelig underestimert

Tidligere studier kan ha undervurdert påvirkningen lakselus har på villaks, konkluderer Norce i en ny studie.

Norce peker på at lakselus påvirker utvandrende laksesmolt og reduserer hvor mange voksne laks som kommer tilbake til elvene for å gyte. På bildet ser du en vossosmolt.
Norce peker på at lakselus påvirker utvandrende laksesmolt og reduserer hvor mange voksne laks som kommer tilbake til elvene for å gyte. På bildet ser du en vossosmolt.Foto: Norce
Publisert 27. January 2023, kl. 09.56Oppdatert 30. January 2023, kl. 10.05