Nofir, som driver med oppsamling, gjenvinning og salg av kasserte redskaper fra oppdretts- og fiskerinæringen, nådde nylig en stor milepæl. Bedriften har nå tatt imot 50.000 tonn innsamlede redskap fra sjømatnæringen, opplyser Nofir i en pressemelding.

Ifølge deres beregninger, tilsvarer det:

  • Nærmere 200.000 tonn mindre CO₂ i atmosfæren
  • Besparelser tilsvarende en dieselbil som kjører Lindesnes til Hammerfest nærmere 300.000 ganger.
  • Besparelser tilsvarende 11.500 fulle Airbus fra Oslo til London

I tillegg er enorme mengder avfall blitt gjenvunnet

– Større enn vi så for oss

I over ti år har selskapet, stiftet med målsettingen om å etablere en returordning for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap, tatt imot og behandlet avfall fra næringen.

– På en måte har dette blitt større enn hva vi noen gang så for oss. Samtidig var årsaken til etableringen av Nofir nettopp at bransjen etterspurte ordninger for å håndtere avfallet sitt. Potensialet for langt mer omfattende gjenvinning var med andre ord der, men veien derfra til 50.000 tonn innsamlet redskap har vært lang og tidvis krøkkete, sier daglig leder Øistein Aleksandersen i meldingen.

Siden de ble startet opp har Nofir initiert samarbeid med de fleste av landets største oppdrettere og notbøteri. Oppdrettsnøter har vært den desidert største kilden til materialer, etterfulgt av snurpenot, trål og fortøyningstau. Etter hvert er også nye typer redskap, som rensefiskskjul og lusepresenninger blitt tatt imot.

Nofir AS
  • Nofir ble stiftet i 2008 med det formål å etablere et landsomfattende system for innsamling av kassert fiskeri og oppdrettsredskap i Norge.
  • Som første norske selskap ble Nofir I 2012 innvilget støtte fra EU gjennom Eco Innovation for å videreføre den norske ordningen. Siden da har selskapet samlet inn materiale også i Europa.
  • Innsamlet materiale sendes til selskapets demonteringsanlegg i Litauen eller Tyrkia hvor det blir klargjort til gjenvinning.
  • Nofir har kontorer i fire ulike land; Norge, Litauen, Tyrkia og Polen.
  • I 2014 ble Nofir «Årets navn» i norsk sjømatnæring, og selskapet har også blitt tildelt Fiskeridirektoratets miljøpris.