Villaksen er havnet på rødlista til Artsdatabanken. Seniorforsker Torbjørn Forseth sier til NRK Trøndelag at det er fiskerimyndighetene som svikter.

– Det er de som forvalter oppdrettsnæringen, og det er de som må gjøre jobben fremover, sier han til NRK.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran sa i Stortingets spørretime forrige uke at villaksen ligger til en annen statsråd enn ham. Videre sa han at ansvaret hans er å videreutvikle havbruksnæringen. Og at næringen er viktig for verdiskapning og trygge arbeidsplasser.