Dykkeren Vebjørn Karlsen fant nylig flere døde fugler på bunnen i et område av Saltstraumen i Bodø.

Måker og ærfugl hadde hektet seg fast i søppel som ligger på bunnen, blant annet fiskesnører og garnrester, skriver NRK Nordland. Salstraumen er vernet, men Vebjørn Karlsen mener det ikke er det i praksis.

Leder for Naturvernforbundet i Salten, Kaja Langvik-Hansen, mener at fisket bør begrenset til kun deler av Saltstraumen, skriver NRK.

– Vi vil ha mindre båttrafikk og mindre turisme. Det er dette som er vanskelig. Du får konflikter mellom næringsliv og naturverdier, sier hun til NRK.

Statsforvalteren i Nordland jobber med en forvaltningsplan, men eventuelt strengere regler må gjøres politisk.