Kraftfulle tiltak kan gi opptil 100 ganger mer fisk i fjorden, skriver forbundet i en pressemelding.

Naturvernforbundets landsstyre vedtok 11. juni blant annet disse tiltakene som kan redde Oslofjorden:

  • Forbud mot tråling og snurpenotfiske i hele Oslofjord-området
  • Etablere flere nullfiskeområder, slik man allerede har enkelte av for hummer og torsk.
  • Verne 30 prosent av fjorden.
  • Redusere avrenningen fra landbruket og bedre rensing av kloakkutslipp.

– Det har vært nok av store ord uten handling. Nå vil vi ha tilbake en frisk og ren Oslofjord med yrende dyreliv, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i pressemeldingen.

Naturvernforbundet mener at tiltaksplanen som regjeringen har vedtatt for Oslofjorden er altfor svak og uforpliktende. Forbundet mobiliserer nå fylkes- og lokallag i området til økt innsats for fjorden.

For hundre år siden var det hvaler, store haier, kveite og tunfisk i Oslofjorden, hvor det foregikk et rikt fiske med flere tusen fiskere. Nå er fjorden nesten tom for fisk, de store tareskogene er så godt som borte, sjøvannet er mer grumsete, det er flere og større døde soner, trådalgene tar over og sjøfuglene sliter med å finne mat.

Naturvernforbundet mener kommunene sammen med fagkyndige bør ha ansvar for å anvise 30 prosent av sjøarealene for slikt vern.

Naturvernforbundet understreker også at andre flere faktorer som bidrar negativt til Oslofjordens helse, blant annet miljøgiftforurensning, klimaendringer, støy, forsøpling, nedbygging og fysiske inngrep. Det er også mange tegn på at ulike miljøpåvirkninger forsterker hverandre.

– Uansett vil det være helt avgjørende å etablere nullfiskeområder og rense utslipp og avrenning. Fiskebestander kan da ta seg opp igjen på 10-20 år, sier Gulowsen.