Miljøvernorganisasjonen mener miljøvennlig hydrogen basert på naturgass er et påskudd for å øke produksjonen av olje og gass i Barentshavet, skriver NRK Troms og Finnmark.

Nylig ble Stavanger-selskapet Horisont Energi tildelt nesten en halv milliard kroner i støtte for å bygge opp en hydrogen- og ammoniakkfabrikk i Repparfjord i Vest-Finnmark.

Mens mange ser på prosjektet som en naturlig vei mot det grønne skiftet, er miljøvernorganisasjonen imot satsingen, skriver NRK.