Til sammen 1322 kvadratkilometer hav i kommunene Alta, Hasvik og Loppa skal vernes. Det blir dermed Norges største verneområde til havs. Det melder NRK.

Det ble opprinnelig foreslått å verne et område på 3045 kvadratkilometer. Etter innspill fra kommuner og næringsliv har dette blitt redusert.

– Vi har målrettet vernetiltakene mot de naturverdiene det var viktig å skjerme, sier Klima- og miljøminister Espen Barth Eide til kanalen.

Tillater fiskeri

Lokale kommuner har vært bekymret for at vern ville gå ut over fiskeriinteressene i området. Det mener regjeringen man nå har tatt hensyn til i verneplanen.

– Det vil i liten grad påvirke den aktiviteten som er der i dag. Vi har fått stor lokal oppslutning om tiltaket, sier miljøministeren.

Fiske vil fortsatt være tillatt. Unntaket er to mindre kartfestede korallområder, ifølge regjeringen.

– Det har vært vår agenda at fisket kan fortsette som før, sier ordfører i Hasvik kommune, Eva Husby (Ap) til NRK.