Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding. De har nylig vedtatt endringer i forurensningsforskriften om levering og mottak av avfall fra skip.

– Plast og annet avfall i havet er et stort miljøproblem. Det er viktig at avfall fra alle typer skip enkelt kan leveres i havn og håndteres på en miljømessig god måte, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad.

Avfallsgebyret, som nå også skal betales av fiskefartøy og fritidsbåter, skal betales uavhengig om en båt leverer avfall i havn eller ikke. Ifølge departementet er det havneansvarlig som vil kreve dette inn. Det skal differensieres etter kategori og type og størrelse på skipet.

Du trenger ikke fiske etter nyheter i sommer. Vi er på nett. Tilbudet varer til 13. august.

Rimelig at alle betaler

Endringene innebærer også at havnene fremover skal legge bedre til rette for mottak av avfall som fiskerne får opp av sjøen. Dette skal kunne leveres uten ekstra kostnad.

Fiskarlagsleder Kåre Heggebø ønsker endringene velkommen.

– Dette er positivt. Fiskarlaget har lenge pekt på at avfallshåndtering i havnene måtte bli bedre, sier han i en pressemelding.

Kåre Heggebø er positiv til endringene som kommer, men er noe bekymret for størrelsen på gebyrene. Foto: Kjersti Sandvik

Han mener muligheten til å levere oppfisket avfall i alle havner vil bli en stor forbedring sammenlignet med dagens ordning.

– I utgangspunktet mener vi at det er rimelig at alle havnebrukere betaler for et avfallssystem til eget avfall, og synes det er flott at også avfall som setter seg fast i redskaper og tas opp også skal inkluderes i gebyret. Når det er sagt, er det fortsatt uklart hva som skal skje med Fishing for Litter-ordningen, sier Heggebø.

Bekymret for størrelsen

Ifølge departementet skal gebyret, som i dag, beregnes på bakgrunn av hva det koster å håndtere avfallet. At det ikke er nærmere spesifisert hva gebyret vil bli, og hvordan ordningen skal organiseres i praksis, er noe Fiskarlaget vil følge opp.

– Vi er fortsatt bekymret for at gebyret kan bli større enn første forespeilet, på mellom 1000 og 1400 kroner i året, og for at dette kan bli en byråkratisk tidstyv. Dette er noe vi vil se nærmere på fremover, hvor vi blant annet vil gå i dialog med havnebrukere, havnene og miljømyndighetene, sier Heggebø i pressemeldingen.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.