Fiskeridirektoratets Miljøpris skal premiere miljøinnsats og kan deles ut til bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som gjennom nye løsninger bidrar til økende bærekraft i akvakulturnæringen. Nå ønsker direktoratet seg gode forslag til kandidater som fortjener prisen.

Forslag kan sendes på epost til Fiskeridirektoratet innen 1. august 2021. Prisen blir utdelt tirsdag 24. august på Fiskeridirektoratets stand på Aqua Nor i Trondheim. Siden det i år er oppdrettsmesse, vil direktoratet helst ha forslag relatert til oppdrett.